"สร้างคน    ค้นคว้าวิชาการ            พัฒนาครูอาจารย์    วางมาตรฐานการฝึกศึกษา"
 
aa2
พลตรีวิสันติ สระศรีดา
ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารปืนใหญ่
 
พันเอกกฤษณภาค สมใจเพ็ง
รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารปืนใหญ่
เกี่ยวกับ รร.ป.ศป.
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประวัติความเป็นมา   แผนการศึกษา รร.ป.ศป.ปี ๖๑
หลักสูตรต่าง ๆ หลักสูตรชั้นนายพัน ป.รุ่นที่ ๖๙
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2553 ถึง ปี 2556 หลักสูตรนายสิบอาวุโสe-learning รุ่นที่๖๙
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2557 หลักสูตรตรวจอากาศ ป.รุ่นที่ ๑๐
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2558 นนส.ทบ.๑ ปี เหล่า ป.รุ่นที่ ๒๑(๑/๖๐)
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2559 หลักสูตรนายสิบชั้นต้น ป.รุ่นที่ ๔๔
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2560  
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2561 คู่มือสิทธิกำลังพล  
การบริการทางวิชาการแก่สังคมปี ๕๕ การฝึกร้อย ป.ปฏิบัติการรบ หลักสูตร นายสิบชั้นต้น ป.รุ่นที่ ๔๓  
การจัดการความรู้ (KM)  
ผลงานวิจัย ประกาศโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการประเมินผล ปีงบประมาณ 2557-ปัจจุบัน ่างของเขตประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยฝึก ลส.เตรียมนายสิบชั้นต้นจากกองหนุน ป.รุ่นที่ ๙ และราคากลาง
 
  ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยฝึก ลส.เตรียมนายสิบชั้นต้นจากกองหนุน ป.รุ่นที่ ๙
 
รวม Link ที่น่าสนใจ
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยฝึก ลส.เตรียมนายสิบชั้นต้นจากกองหนุน ป.รุ่นที่ ๙ และเอกสารประกวดราคา ฯ
กองทัพบก
กองทัพเรือ    
กรมยุทธศึกษาทหารบก    
กองบัญชาการกองทัพไทย    
กระทรวงกลาโหม    
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     

 

 

 

 
 

 

 

 


ถ้าท่านผู้เยี่ยมชมพบข้อบกพร่องหรือมีข้อแนะนำ เกี่ยวกับเวปไซต์นี้แจ้งได้ที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ รร.ป.ศป.39154 หรือ e-mail   narong97@yahoo.com ครับ.....