"สร้างคน    ค้นคว้าวิชาการ            พัฒนาครูอาจารย์    วางมาตรฐานการฝึกศึกษา"
 
aa2
 
พลตรีไกรเวทย์ พูลอำไภย์
ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารปืนใหญ่
 
พันเอกทวนชัย นัดนะรา
รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารปืนใหญ่
เกี่ยวกับ รร.ป.ศป.
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประวัติความเป็นมา    
หลักสูตรต่าง ๆ  
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2553 ถึง ปี 2556  
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2557  
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2558  
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2559  
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2560  
การบริการทางวิชาการแก่สังคมปี ๕๕    
การจัดการความรู้ (KM)    
ผลงานวิจัย    
ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการประเมินผล ปีงบประมาณ 2557-ปัจจุบัน    
   หน่วยขึ้นตรง
.  
กองการศึกษา    
กรมนักเรียน    
รวม Link ที่น่าสนใจ
   
กองทัพบก    
กองทัพเรือ    
กรมยุทธศึกษาทหารบก    
กองบัญชาการทหารสูงสุด    
กระทรวงกลาโหม    
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     

 

 

 

 
 

 

 

 


ถ้าท่านผู้เยี่ยมชมพบข้อบกพร่องหรือมีข้อแนะนำ เกี่ยวกับเวปไซต์นี้แจ้งได้ที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ รร.ป.ศป.39154 หรือ e-mail   narong97@yahoo.com ครับ.....