"สร้างคน    ค้นคว้าวิชาการ            พัฒนาครูอาจารย์    วางมาตรฐานการฝึกศึกษา"
 

 เรียน e-Learning

aa2
พลตรีณรงค์ศักดิ์ อัมรานนท์
ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารปืนใหญ่

แบบทดสอบก่อนเรียน
หลักสูตรนายสิบชั้นต้น ป.รุ่นที่ ๔๑

ห้องเรียนนายร้อย ป.รุ่นที่ ๗๒

bb1

พันเอกอรรถ สันตะวา
รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารปืนใหญ่

เกี่ยวกับ รร.ป.ศป.

 ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประวัติความเป็นมา
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     

 

โฮมเพจของโรงเรียนทหารปืนใหญ่เหมาะสำหรับ Microsoft Explorer 4 - 5 ที่ Text Size "Smaller" และควรรับชมที่ความละเอียด 1024 x 768

หลักสูตรต่าง ๆ  

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2553 ถึง ปี 2556
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2557
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2558
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2559
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2560

การบริการทางวิชาการแก่สังคมปี ๕๕
ผลงานวิจัยในชั้นเรียน
ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการประเมินผล ปีงบประมาณ 2557-ปัจจุบัน   หน่วยขึ้นตรง
กองการศึกษา
กรมนักเรียน

รวม Link ที่น่าสนใจ

กองทัพบก
กองทัพเรือ
กรมยุทธศึกษาทหารบก
กองบัญชาการทหารสูงสุด
กระทรวงกลาโหม
โรงเรียนทหารราบ
Sanook.com-Webindex ลิงค์ทหาร
ทหาร 19 ลิงค์
กรมทหารปืนใหญ่ที่ 72
 
 
 
 
 

 

 จำนวนผู้เข้าชม
นับจากวันที่ 26 เมษายน 2548

 


ถ้าท่านผู้เยี่ยมชมพบข้อบกพร่องหรือมีข้อแนะนำ เกี่ยวกับเวปไซต์นี้ สามารถฝากไว้ที่ WebBoard หรือ ติดต่อที่   arty_pahol2006@yahoo.com ครับ.....