"สร้างคน    ค้นคว้าวิชาการ            พัฒนาครูอาจารย์    วางมาตรฐานการฝึกศึกษา"
 
aa2
พลตรีเฉลิมเกียรติ พิมพ์ทนต์
ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารปืนใหญ่
 
พันเอกกฤษณภาค สมใจเพ็ง
รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารปืนใหญ่
เกี่ยวกับ รร.ป.ศป.
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประวัติความเป็นมา   แผนการศึกษา รร.ป.ศป.ปี ๖๑
หลักสูตรต่าง ๆ หลักสูตรชั้นนายพัน ป.รุ่นที่ ๖๙
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2553 ถึง ปี 2556 หลักสูตรนายสิบอาวุโสe-learningรุ่นที่๖๗
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2557 หลักสูตรตรวจอากาศ ป.รุ่นที่ ๑๐
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2558 นนส.ทบ.๑ ปี เหล่า ป.รุ่นที่ ๒๑(๑/๖๐)
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2559  
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2560  
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2561    
การบริการทางวิชาการแก่สังคมปี ๕๕ การฝึกร้อย ป.ปฏิบัติการรบ หลักสูตร นายสิบชั้นต้น ป.รุ่นที่ ๔๓  
การจัดการความรู้ (KM)  
ผลงานวิจัย ประกาศโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการประเมินผล ปีงบประมาณ 2557-ปัจจุบัน    
 
.  
     
     
รวม Link ที่น่าสนใจ
   
กองทัพบก    
กองทัพเรือ    
กรมยุทธศึกษาทหารบก    
กองบัญชาการทหารสูงสุด    
กระทรวงกลาโหม    
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     

 

 

 

 
 

 

 

 


ถ้าท่านผู้เยี่ยมชมพบข้อบกพร่องหรือมีข้อแนะนำ เกี่ยวกับเวปไซต์นี้แจ้งได้ที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ รร.ป.ศป.39154 หรือ e-mail   narong97@yahoo.com ครับ.....