กระดานเสวนาสำหรับพบผู้ดูแลระบบ (รุ่น ๗๕)

นักเรียนสามารถแจ้งสอบถามข้อสงสัยหรือแจ้งปัญหาในการเรียนผ่านกระดานนี้


DiscussionStarted byRepliesLast post
bm75037 วิชาหลักพื้นฐานการรบ อาจารย์ประจำวิชายังไม่ได้ตรวจการบ้านให้ครับ Picture of ร.ท. มนตรี หันแถลง ร.ท. มนตรี หันแถลง 1 พ.อ.ณรงค์ จิรกาวสาน
Fri, 12 Apr 2019, 9:16 PM
วิชากิจการพลเรือน เพิ่งขึ้นมาครับ หมดเวลาแล้วเพิ่งเห็น หัวงที่2 ผมเลยขาดไป1 วิชาครับ Picture of ร.ท. สัญญลักษณ์ มะลิวัลย์ ร.ท. สัญญลักษณ์ มะลิวัลย์ 1 พ.อ.ณรงค์ จิรกาวสาน
Mon, 8 Apr 2019, 8:06 AM
bm75082 Picture of ร.อ. สมชัย ศรีพรหม ร.อ. สมชัย ศรีพรหม 1 พ.อ.ณรงค์ จิรกาวสาน
Sat, 6 Apr 2019, 4:28 PM
ส่งการบ้าน Picture of ร.ท. สราวุธ เม้าอุดม ร.ท. สราวุธ เม้าอุดม 1 พ.อ.ณรงค์ จิรกาวสาน
Mon, 11 Mar 2019, 8:13 PM
รายงานการเข้าเรียนและทำการบ้านพร้อมข้อสอบ Picture of ร.อ. สมชัย ศรีพรหม ร.อ. สมชัย ศรีพรหม 1 พ.อ.ณรงค์ จิรกาวสาน
Thu, 21 Feb 2019, 7:33 PM
bm75104 Picture of ร.ท. สำนวน ครุธฉ่ำ ร.ท. สำนวน ครุธฉ่ำ 1 พ.อ.ณรงค์ จิรกาวสาน
Thu, 21 Feb 2019, 7:32 PM