กระดานเสวนาพบผู้ดูแลระบบ

นักเรียนสามารถแจ้งปัญหา หรือข้อขัดข้องในการเรียนผ่านกระดานนี้ครับ 


DiscussionStarted byRepliesLast post
ไม่ได้สอบ Picture of จ.ส.อ. สมชาย เกาะม่วงหมู่ จ.ส.อ. สมชาย เกาะม่วงหมู่ 0 จ.ส.อ. สมชาย เกาะม่วงหมู่
Sun, 11 Feb 2018, 9:49 AM
ขยายเวลาสอบ ห้วงที่ 3 Picture of จ.ส.อ. สมภพ สุขวิญญา จ.ส.อ. สมภพ สุขวิญญา 1 ณรงค์ จิรกาวสาน
Thu, 18 Jan 2018, 9:16 AM
สอบถามครับ Picture of จ.ส.อ.พิษณุ ชื่นสกุล จ.ส.อ.พิษณุ ชื่นสกุล 1 จ.ส.อ.พิษณุ ชื่นสกุล
Tue, 16 Jan 2018, 11:20 PM
วิชาอาวุธ ขยายเวลา Picture of จ.ส.อ. สมภพ สุขวิญญา จ.ส.อ. สมภพ สุขวิญญา 1 ณรงค์ จิรกาวสาน
Sun, 14 Jan 2018, 8:41 PM
ระเบียบสื่อสาร ป. ปิดสอบแล้วครับ Picture of จ.ส.อ. เจษฎาภรณ์ หมื่นวังใน จ.ส.อ. เจษฎาภรณ์ หมื่นวังใน 1 ณรงค์ จิรกาวสาน
Sun, 7 Jan 2018, 9:13 PM
ขาดสอบครับ Picture of จ.ส.อ. ไมตรี ศรีเจริญ จ.ส.อ. ไมตรี ศรีเจริญ 1 ณรงค์ จิรกาวสาน
Fri, 15 Dec 2017, 9:33 PM
ขาดสอบ Picture of จ.ส.อ. สมภพ สุขวิญญา จ.ส.อ. สมภพ สุขวิญญา 1 ณรงค์ จิรกาวสาน
Fri, 15 Dec 2017, 9:32 PM
ผมขาดสอบ Picture of จ.ส.อ.พิษณุ ชื่นสกุล จ.ส.อ.พิษณุ ชื่นสกุล 2 จ.ส.อ.พิษณุ ชื่นสกุล
Tue, 21 Nov 2017, 8:47 PM
ขาดสอบ Picture of จ.ส.อ. ปฏิพัทธ์ จันภักดี จ.ส.อ. ปฏิพัทธ์ จันภักดี 1 ณรงค์ จิรกาวสาน
Wed, 15 Nov 2017, 8:07 PM
การบ้าน และ สอบ Picture of จ.ส.อ. สิทธิโชค โพธิ์พ่วง จ.ส.อ. สิทธิโชค โพธิ์พ่วง 0 จ.ส.อ. สิทธิโชค โพธิ์พ่วง
Mon, 13 Nov 2017, 7:56 PM
จะเร่งทำการบ้านและข้อสอบครับ ว่างบ้างแล้ว Picture of จ.ส.อ. อดุลเดช เหล่าลาภะ จ.ส.อ. อดุลเดช เหล่าลาภะ 0 จ.ส.อ. อดุลเดช เหล่าลาภะ
Sun, 5 Nov 2017, 2:33 AM
ไม่มีข้อสอบ Picture of จ.ส.อ. เอกพรรดิ์ เรืองแสง จ.ส.อ. เอกพรรดิ์ เรืองแสง 2 จ.ส.อ. เอกพรรดิ์ เรืองแสง
Fri, 3 Nov 2017, 7:13 AM
ครับ Picture of จ.ส.อ. ปฏิพัทธ์ จันภักดี จ.ส.อ. ปฏิพัทธ์ จันภักดี 0 จ.ส.อ. ปฏิพัทธ์ จันภักดี
Fri, 20 Oct 2017, 11:31 AM
ไม่มีเวลาอ่านหนังสือ เพราะงานที่หน่วยเยอะ Picture of จ.ส.อ. วิบูลย์ ศรีวรรณทอง จ.ส.อ. วิบูลย์ ศรีวรรณทอง 1 ณรงค์ จิรกาวสาน
Thu, 19 Oct 2017, 8:39 PM
ไม่มีข้อสอบ Picture of จ.ส.อ. ปฏิพัทธ์ จันภักดี จ.ส.อ. ปฏิพัทธ์ จันภักดี 1 ณรงค์ จิรกาวสาน
Thu, 19 Oct 2017, 8:38 PM